Công ty cổ phần và công ty tnhh khác nhau thế nào

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần đang là 2 loại hình công ty thông dụng nhất hiện nay. Với những đặc điểm riêng của mình trong việc phát triển các loại hình kinh doanh so với các mô hình doanh nghiệp khác. Việc so sánh công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn luôn được nhiều người quan tâm, cân nhắc. Để có thể lựa chọn được mô hình kinh doanh phù hợp với mình bạn nên tìm ra các điểm chung và điểm khác biệt của 2 mô hình công ty này. Không có mô hình công ty nào tốt hơn mà chỉ có mô hình nào phù hợp hơn đối với bạn.

Về cơ bản, không có nhiều sự khác biệt đáng kể nào giữa hình thức công ty TNHH và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc thuận lợi hay không thuận lợi của mỗi loại hình công ty phụ thuộc rất nhiều vào triết lý quản lý cũng như chính sách của mỗi nhà đầu tư.

Do vậy, để thuận tiện cho việc theo dõi, chúng tôi gửi tới Quý khách hàng dưới đây bản so sánh tóm tắt giữa loại hình công ty cổ phần và Công ty TNHH để Quý khách hàng tham khảo:

Tiêu chí phân loại Công ty cổ phần Công ty TNHH
Số lượng thành viên/Cổ đông tối thiểu Tối thiếu có 3 thành viên và không giới hạn số thành viên 1 đối với công ty TNHH 1 thành viên và 2 đối với Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lênGiới hạn tối ta thành viên là 50
Cơ quan điều hành cao nhất Đại hội đồng cổ đông Chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên và Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên
Cơ quan quản lý trung gian Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc/Giám đốc
Tổng Giám đốc/Giám đốc
Hình thức huy động vốn khi cần tăng vốn Chào bán cho các Cổ đông hiện hữu
Chào bán riêng lẻ ra bên ngoài
Chào bán rộng rãi trên thị trường chứng khoán
Các thành viên hiện hữu tự tăng vốn góp
Kêu gọi thêm thành viên góp vốn
Chuyển nhượng vốn góp Tự do chuyển nhượng vốn góp sau 3 năm kể từ khi thành lập Chỉ được chuyển nhượng cho các thành viên khác theo tỷ lệ góp vốn tương ứng trong công ty, trừ khi các thành viên hiện hữu khác từ chối mua hoặc không mua hết phần vốn góp chào bán
Posted in Law

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *