Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh ngày 22/6/2021

Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

Đậu tương

Nhận định thị trường hàng hóa ngày 22/6/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua tăng khá mạnh lên vùng 1327 sau khi mở gáp giảm mạnh ở đầu phiên. Stoch hàng ngày đang tăng lên từ mức thấp và sẽ tăng tốc độ di chuyển cao hơn khi đẩy qua ngưỡng kháng cự đầu tiên.  Việc thị trường đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực.  Giá đóng cửa trên số xoay trục là một chỉ báo tăng giá nhẹ cho hôm nay. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1344 1/4 và 1362, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 1297 3/4 và dưới đó là 1266 1/4. Hiện tại đậu tương đã hình thành xong mô hình 2 đáy. Mọi người canh đậu tương điều chỉnh về vùng 1320 rồi có thể mua lên.  Mục tiêu tăng tiếp theo là 1344.

Khô đậu tương

Khô đậu tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Khô đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua cũng hồi phục rất mạnh lên vùng 374. Tăng từ mức quá bán, các nghiên cứu động lượng hàng ngày sẽ hỗ trợ giá cao hơn, đặc biệt là khi đóng cửa trên mức kháng cự.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tiêu cực khi giá đóng cửa vẫn nằm dưới đường trung bình động 9 ngày.  Thị trường có độ tín hiệu tích cực khi đóng cửa trên trục xoay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 377,5 và 382,3, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 368,7 và dưới đó là 363,8. Hiện tại khô đậu tương cũng đã gãy khỏi vùng hỗ trợ mạnh của nó là vùng 380 – 382. Mọi người có thể canh khô đậu tương hồi lên vùng này rồi bán xuống nhé. Mục tiêu giảm về 368,3.

Dầu đậu tương

Dầu đậu tương

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Dầu đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua tăng khá tốt lên vùng 58.46. Stoch đang cắt lên từ mức quá bán.  Việc đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là một chỉ báo ngắn hạn tiêu cực cho xu hướng.  Định vị thị trường là tích cực với việc đóng cửa trên ngưỡng kháng cự đầu tiên.  Các ngưỡng kháng cự tiếp theo là xung quanh 59,80 và 61,20, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 57,30 và thấp hơn tại 55,90. Hiện tại dầu đậu tương đang gặp phải vùng kháng cự mạnh của nó la vùng 58.50. Tạm thời mọi người quan sát phản ứng giá của dầu đậu tương ở vùng này, đợi xác nhận xu hướng hãy vào lệnh

Ngô

Ngô

NGÔ THÁNG 9: Ngô tháng 9 kết phiên hôm qua tăng khá mạnh lên vùng 576. Stoch đang cắt lên từ quá bán.  Một tín hiệu tiêu cực cho xu hướng trong ngắn hạn là giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày.  Thị trường có xu hướng tích cực nhẹ khi đóng cửa trên trục xoay. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 682 3/4 và 693 3/4, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào hôm nay tại 568 và thấp hơn là 555. Hiện tại ngô vẫn đang nằm trong mô hình giá tích lũy của nó. Tạm thời mọi người đợi ngô  break out qua khỏi vùng này rồi vào lệnh.

Lúa mỳ

Lúa mỳ

LÚA MỲ THÁNG 9: Lúa mì tháng 9 kết phiên hôm qua cũng tăng khá mạnh lên vùng 666. Các nghiên cứu xung lượng giảm trong vùng trung lập sẽ có xu hướng củng cố hành động giá thấp hơn.  Việc đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là một chỉ báo ngắn hạn tiêu cực cho xu hướng.  Với giá đóng cửa cao hơn số xoay trục, thị trường đang ở trong tư thế tăng nhẹ.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 677 và 689 3/4, trong khi ngưỡng hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 663 và dưới đó là 650 3/4. Mọi người có thể canh mua khi lúa mì hồi về vùng 662. Mục tiêu tăng điểm tiếp theo là 677.

Đường

Đường

ĐƯỜNG THÁNG 10: Đường tháng 10 kết phiên hôm qua tăng rất mạnh lên vùng 17.04.  Stochastics có xu hướng cắt lên từ quá bán.  Một tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn được đưa ra khi đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh.  Định vị thị trường là tích cực với việc giá đóng cửa đảo chiều tăng trên đồ thị ngày và trên ngưỡng kháng cự đầu tiên.  Vùng kháng cự tiếp theo là khoảng 17,45 và 17,70, trong khi vùng hỗ trợ thứ nhất chạm vào ngày hôm nay tại 16,69 và thấp hơn ở đó là 16,19. Mọi người có thể canh đường hồi về vùng hỗ trợ của nó là vùng 16.70 rồi mua lên. Mục tiêu tăng điểm lên vùng giá 17,45.

Cà phê

Cà phê

CÀ PHÊ THÁNG 9: Cà phê tháng 9 kết phiên tăng nhẹ lên vùng 1619. Stochastics hàng ngày đang có xu hướng thấp hơn trung bình.  Một tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn được đưa ra khi đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh.  Sự đảo chiều giá đóng cửa hàng ngày là một chỉ báo tích cực có thể hỗ trợ giá cao hơn.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1637 và 1660, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào ngày hôm nay tại 1587 và thấp hơn ở đó là 1560. Mọi người canh mua khi cà phê hồi về vùng giá 1600. Mục tiêu tăng điểm tiếp theo là 1637.

Dầu cọ

Dầu cọ

DẦU CỌ THÁNG 9:  Dầu cọ tháng 9 kết phiên giảm nhẹ về vùng 3392. Chỉ số động lượng Stoch đang cắt lên ở vùng quá bán. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực. Giá đóng cửa trên điểm xoay cho thấy xu hướng của dầu cọ là tăng trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 3505,  trên đó là 3590. Hỗ trợ đầu tiên chạm tới hôm nay là 3380, dưới đó là 3294. Dầu cọ có thể nhảy gap mạnh sáng nay do mã dầu dậu tăng mạnh đêm qua. Mọi người đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao

Ca cao

CA CAO THÁNG 9: Ca cao tháng 9 kết phiên đóng cửa tăng nhẹ lên 2380. Stochastics hàng ngày đang có xu hướng thấp hơn nhưng đã giảm xuống vùng quá bán.  Việc đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là một chỉ báo ngắn hạn tiêu cực cho xu hướng.  Việc thị trường đóng cửa dưới số xoay trục là một thiết lập tiêu cực nhẹ.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 2402 và 2432, trong khi hỗ trợ của ngưỡng hỗ trợ hôm nay chạm mức 2354 và dưới đó là 2335. Mục tiêu giảm tiếp theo là 2335.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website giacatloi.net.vn để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *